Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ internetovej lekárne týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovaru, zaobchádza v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov. Údaje našich zákazníkov slúžia len pre naše potreby a nebudú poskytnuté tretej strane.