Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
 

Predávajúcim ( prevádzkovateľom):

INSPE, s.r.o.
Trojičné námestie 178/1
027 44 Tvrdošín

IČO: 36804851
DIČ: 2022418827
IČ DPH: SK 2022418827

kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P 62587160301

 

Kupujúcim:
Kupujúcim sa rozumie v internetovej lekárni (ďalej len lekáreň)  zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom lekárne.

 
Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Zb.z. o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky lekárne a cenu tohto tovaru,  spracovaný systémom lekárne.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno- predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v lekárni za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

 
Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť, a pod. ), predovšetkým pri cene vyššej ako 150 eur, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne.

V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, sa objednávka považuje za neplatnú.  Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. Možnosť stornovať objednávku je aj v prípade, že tovar z nejakého dôvodu nie je možné zabezpečiť.

K vlastnému  uzavretiu kúpno- predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

Dodacie podmienky, termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári lekárne.  Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

- Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom čase po prijatí elektronickej objednávky. Štandardne do 1-3 dní a to aj vtedy ak je tovar uvedený ako na sklade. Máme aj kamennú prevádzku, takže tovar sa neustále hýbe. Systém internetovej lekárne nie je prepojený so systémom kamennej prevádzky. Tovar nám chodí 2x denne, takže robíme všetko preto, aby sa tovar dostal k vám v čo možno najkratšom možnom čase.
V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

- Ak je objednávka uskutočnená v pracovných dňoch do 10. hodiny, je možné doručenie tovaru ešte v ten deň , ak je na sklade, poprípade nasledujúci deň (POZOR: platí len pre osobné expresné doručenie ).

V prípade víkendu je tovar doručený prvý pracovný deň po víkende. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia (viac ako 3 dni), o čom bude kupujúci informovaný prevádzkovateľom. 
V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

 

Kúpna cena, poštovné a balné

Kúpna cena ( vrátane DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru pri jeho doručení. V prípade bankového prevodu je to vopred.

Poštovné a balné sa pri cene nad 15 eur neúčtuje- Platí len pre mestá a obce:  Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Štefanov nad Oravou,Trstená, Ústie nad Priehradou, Liesek, Čimhová, Vitanová a Zábiedovo.

V prípade nákupu pod 15 eur sa pri doručení vo vyššie uvedených mestách a obciach  účtuje za dovoz cena 2 eurá. 


Poštová zásielka 1. triedy: 6 eur

Poštová zásielka 2. triedy: 5 eur

Zásielky sú doručované zásadne doporučene, kvôli dokladu a lepšiemu vyhľadaniu zásielky v prípade jej straty.
Kupujúcu si môže zvoliť, či žiada zaslať zásielku 1. triedou, poprípade druhou triedou.

Balné - k poštovnému sa účtuje aj balné, ktoré činí 30 centov. Toto balné je už obsiahnuté v poštovnom.


DORUČOVANIE MIMO SLOVENSKA:
Tovar Vám doručíme aj mimo Slovenska, v tomto prípade sa však mení cena poštovného!!!
Riadime sa cenníkom Slovenskej pošty a nášho zmluvného kuriéra.
O cena poštovného Vás budeme informovať e-mailom, prípadne telefonicky. Cena záleží od hmotnosti balíka a spôsobu platby. K cene sa prirátava aj balné, ktoré činí 30 centov.

Po prijatí objednávky, ktorá má byť doručená na adresu mimo územia Slovenskej republiky, vás budeme informovať o cene poštovného (tovar je odvážený  a cena určená cenníkom Slovenskej pošty+ balné 0,30 eur). V prípade že budete súhlasiť, vám zašleme údaje k platbe a až po nabehnutí platby na náš účet Vám bude objednávka odoslaná. Je potrebné počítať s dlhšou dobou doručenia (záleží od krajiny)+ prirátať čas kým nabehne platba na účet.

Pri objednávkach doručovaných mimo územia SR je možná len ÚHRADA BANKOVÝM PREVODOM !
Zatiaľ nie je možnosť platiť kartou alebo službou PayPal.OSOBNÉ DORUČENIE
v mestách Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Štefanov nad Oravou, Trstená, Ústie nad Priehradou, Liesek, Čimhová, Vitanová a Zábiedovo.

 
Osobné doručovanie cez pracovné dni:
V prípade, že tovar, ktorý ste si objednali máme na sklade, tovar vám doručíme ešte v ten deň, o čom vás budeme informovať telefonicky.

Osobné doručovanie cez víkendy:
ZÁSIELKY NEDORUČUJEME !!!Vrátenie alebo výmena tovaru

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Bližšie informácie k reklamácii nájdete v reklamačnom poriadku. Tu

 
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetovej lekárne týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovaru, zaobchádza v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov. Údaje našich zákazníkov slúžia len pre naše potreby a nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 


Prípadné ďalšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese: lekaren@lekareninspe.sk
alebo na telefónnom čísle:  0948 127 464  v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00