Reklamačný poriadok

Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiadúci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.

 

1. PORUŠENIE OBALU PRI PREPRAVE:

Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri prevzatí si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia ochranného obalu skontrolujte obsah tovaru a s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.

 

2. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE CELEJ ZÁSIELKY:

Bez udania dôvodu nám môžete vrátiť celú objednávku do 7 dní . Tovar, ktorý nesmie mať poškodený originálny obal, doručte aj s daňovým dokladom bezpečným spôsobom do našej lekárne. Doručenie tovaru na našu adresu hradí zákazník. Protokol o vybavení reklamácie a celá uhradená čiastka Vám bude zaslaná na Vašu korešpondenčnú adresu alebo bankový účet najneskôr do 14 dní.

 

3. OMYL PRI  OBJEDNÁVKE NA STRANE OBJEDNÁVATEĽA – ČIASTOČNÉ VRÁTENIE ZÁSIELKY:

Bez udania dôvodu nám môžete vrátiť časť objednávky do 7 dní . Tovar, ktorý nesmie mať poškodený originálny obal, doručte aj s pôvodným daňovým dokladom bezpečným spôsobom do našej lekárne. Doručenie tovaru na našu adresu hradí zákazník. Protokol o vybavení reklamácie, nový daňový doklad a zodpovedajúca finančná čiastka Vám bude zaslaná na Vašu korešpondenčnú adresu alebo bankový účet najneskôr do 14 dní.

 

4.  OMYL PRI  OBJEDNÁVKE NA STRANE DODÁVATEĽA

Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky z dôvodov uvedených v bodoch 1 a 2, vybavíme vo verejnej lekárni Lekáreň INSPE, s.r.o. ,   výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

 

 Liek môže objednávateľ reklamovať a vrátiť, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste

 

 Zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť, ak zásielka obsahuje:

a) poškodený obal zdravotníckej pomôcky,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

d) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 

5. REKLAMÁCIA V ZÁRUČNEJ LEHOTE:

Ak sa domnievate, že tovar objednaný v internetovej lekárni vykazuje nedostatky a je v záručnej lehote, uplatnite buď priamo u výrobcu či u nás svoje právo na reklamáciu. Tovar doručte so záručným listom a daňovým dokladom do našej lekárne. K nedostatku sa vyjadríme v zákonnej lehote.